• Chân cầu Đồng Xép, Đường Lý Thánh Tông
  • 035 22 888 11